Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika kehtiv alates 10.05.2018

Järgnevad privaatsuspoliitika punktid on osa privaatsuspoliitika lisa 2 dokumendist, mis on kinnitatud 10.05.2018 üldkäskkirjaga nr 1-10/12-18.

Noblessner Park OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja teenuste kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

1.Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on andmed, mida Noblessner Park OÜ kogub seoses isikuga tehingute sooritamisel või isikutega ühenduse võtmiseks. Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

1.1. kontaktandmete (sh nimi, kontaktaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) küsimisel meie veebisaidil või meie teenuste tarbimisel (näit. sündmustel, messidel, tarbijamängudes osalemisel);

1.2. ostu või tellimuse sooritamisel e-poe keskkonnas isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel ja arve/tellimuse kinnituse edastamisel (isikuandmed sisaldavad: nime, e-posti aadressi ja telefoninumbrit ning kullerteenuse või pakiautomaadi kasutamisel lisaks aadressi ja postiindeksit);

1.3. Noblessner Park OÜ PROTO avastustehase e-poe keskkonda külastades. Süsteem salvestab kliendi IP-aadressi ja kasutab standardset tehnoloogiat nimega “küpsised” (ik cookies ). Küpsised on väikesed andmefailid, mis salvestatakse kliendi arvutisse veebilehte külastades. Küpsised aitavad kliendi veebilehitsejal Noblessner Park OÜ e-poe serveris end automaatselt identifitseerida. Soovi korral võib klient oma veebilehitsejas küpsiste salvestamise blokeerida, kuid sellega seoses võib teatud kohtades tekkida probleeme lehe kasutamisega.

Isikustatud isikuandmeid töötlevad Noblessner Park OÜ tellimuste eest vastutavad ja tellimuskliente teenindavad isikud. Noblessner Park OÜ töötajatele kehtivad andmete konfidentsiaalsuse ja kaitse alased nõuded ning nad vastutavad nende kohustuste täitmise eest.

2. Muude andmete kogumine

Kogume aeg-ajalt veebikeskkonna külastamisel ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht, rahvus).

Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuse kohta meie poodides ja veebilehel. Neid andmeid koondatakse ja kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja teada saada, millised veebilehe toodete ja teenuste osad pakuvad klientidele kõige rohkem huvi. Sellest tulenevalt saame andmete abil oma teenuseid arendada. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Lisaks eeltoodule teostatakse Noblessner Park OÜ territooriumil videovalvet Noblessner Park OÜ klientide ja töötajate turvalisuse tagamiseks (IKS §14 lg 3 turvakaamerate kasutamine) ning klientide kvaliteetseks ja operatiivseks teenindamiseks. Jälgimissüsteem on kohtkindel, edastades reaalaja pilti selleks ette nähtud töökohtadele kindlaks määratud kliendiala valvekaameratest.

Salvestamissüsteem salvestab pilti, kassades ka heli. Andmed kogutakse kaitstud serveritesse. Salvestised kustutakse süsteemi poolt automaatselt nende säilitustähtaja möödumisel. Salvestisi edastatakse ainult õigustatud isikute nõudel seaduslikel alustel ja võimalusel. Jälgimissüsteemidele on juurdepääs ainult vastavas korras kindlaks määratud isikutel.

3.Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Noblessner Park OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest (sh kommertsteadaanded). Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohale toimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Samuti saame kogutud isikuandmete abil pakkuda kliendile tema pool tellitud teenuseid.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib Noblessner Park OÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab Noblessner Park OÜ-le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport või veebilehe hooldamine.

4. Kliendi õigused

Kliendil on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid Noblessner Park OÜ hoiab õigusaktides sätestatud korras ja ulatuses. Kliendil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui klient soovib oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, tuleb võtta Noblessner Park OÜ-ga ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

Nõusoleku kommertsteadaannete saamiseks annab klient vabatahtlikult.

Kliendil on õigus pöörduda õiguste rikkumisel Andmekaitse Inspektsiooni poole.

5. Isikuandmete kaitse

Noblessner Park OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Noblessner Park OÜ säilitab kandidaadi andmeid nii kaua kui vajalik andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või õigusaktides ette nähtud tähtajani.

6. Turvalisus

Kõiki Noblessner Park OÜ e-poe keskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Noblessner Park OÜ e-poe keskkond omab vajalikke meetmeid, et kaitsta kogutud isikuandmete terviklikkust, täpsust ja privaatsust. Oleme kehtestanud piisavad ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet andmete kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Juurdepääs nende muutmiseks ja kuvamiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

7. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Noblessner Park OÜ teenuseid kasutama asudes on klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente.

Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega saab võtta meiega ühendust e-posti aadressil pood@protofactory.ee .